برچسب: آشنایی با مشاغل معدنی

آشنایی با شغل مسئول فنی معدن

برخی از مهمترین وظایف مسئول فنی معدن – تهیه طرح‌های تفصیلی و اجرایی برای فعالیت‌های مختلف درصورت لزوم و دارا بودن صلاحیت لازم. – پیشنهاد و نظارت بر انتخاب مشاور و پیمانکاران جزئی مورد نیاز و تأیید حسن انجام تعهدات آنها. – تعیین سازمان کار و کمیت و کیفیت نیروی کارو نظارت بر […]

اطلاعات بیشتر

آشنایی با شغل مسئول فنی عمليات اكتشاف

  مسئول فنی اکتشاف بالاترین مقام مسئول در امور فنی عملیات اکتشافی تحت سرپرستی خود بوده و برخی از مهمترین مسئولیت‌های وی عبارتند از: – کامل بودن عملیات اکتشافی و مطابقت با طرح. – رعایت دقت لازم در انجام عملیات اکتشافی. – تعهدات دارنده پروانه اکتشاف در موردحسن اجرای قانون معادن و آیین‌نامه […]

اطلاعات بیشتر