وبلاگ

به روز با آخرین اخبار نگه دارید

آشنایی با شغل مسئول فنی معدن

برخی از مهمترین وظایف مسئول فنی معدن

– تهیه طرح‌های تفصیلی و اجرایی برای فعالیت‌های مختلف درصورت لزوم و دارا بودن صلاحیت لازم.

– پیشنهاد و نظارت بر انتخاب مشاور و پیمانکاران جزئی مورد نیاز و تأیید حسن انجام تعهدات آنها.

– تعیین سازمان کار و کمیت و کیفیت نیروی کارو نظارت بر تأمین آن.

– تعیین نوع و تعداد تجهیزات، ماشین‌آلات و ابزار کار و نظارت بر تأمین آن.

– تهیه یا تأیید نقشه‌ها و طرح‌های آتشباری و درخواست تهیه مواد ناریه.

– نظارت بر انجام فعالیت‌های جاری و وظایف پرسنل تحت سرپرستی.

– بازدید و تنظیم گزارش‌های ماهانه و ادواری و ارسال آن جهت مراجع ذیربط و یا وارد کردن اطلاعات در بانک‌های اطلاعاتی، طبق فرم‌ها و دستورالعمل‌های تعیین شده از سوی نظام مهندسی معدن.

 

وظایف مسئول فنی در زمینه ایمنی معادن

– انجام اقدامات لازم هنگام وقوع حوادث معدنی و اعلام فوری به مراجع ذیربط و وزارت صنایع و معادن درصورت وقوع حادثه (طبق ماده 67 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن) و تهیه یا تأیید گزارش حادثه.

– انجام وظیفه به‌عنوان مسئول ایمنی در معادن دارای کمتر از 25 نفر کارگر، چنانچه طبق ضوابط ماده 2 آیین‌نامه ایمنی معادن، این مسئولیت به او واگذار شده باشد.

 

اختیارات

مسئول فنی معدن برای اجرای مسئولیت‌های خود، در چهارچوب طرح مصوب و ضوابط فنی و حرفه‌ای و مقررات مؤسسه متبوع دارای اختیار کامل است.

 

چنانچه مقام مافوق مسئول فنی یا دارنده پروانه بهره‌برداری بر کاهش اختیارات او اصرار ورزد یا دستوری برخلاف مقررات و ضوابط فنی و حرفه‌ای صادر کند، چاره چیست؟

مسئول فنی می‌تواند ابتدا کتباً به وی متذکر شده و درصورت عدم توجه، مراتب را به سازمان صمت و سازمان نظام مهندسی معدن استان کتباً گزارش کند و دراینصورت آن بخش از مسئولیت وی که براثر کاهش اختیارات یا صدور دستور مغایر با مقررات، قابل اجرا نبوده، به تشخیص سازمان نظام مهندسی معدن استان (طبق دستورالعمل‌هایی که متعاقباً ابلاغ می‌شود)، از وی ساقط خواهد شد.

صلاحیت فنی

مسئول فنی معدن باید دارای پروانه اشتغال در رسته استخراج معدن و در یکی از زمینه‌های طراحی، نظارت یا اجرا و با بزرگترین پایه پروانه اشتغال حداقل ارشد، 1، 2 و3 به ترتیب برای معادن درجه 1، 2، 3 و4 باشد. موارد استثنا توسط وزارت صمت تعیین می‌شود.

طبق تبصره ماده 66  آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، در مواردی که دارنده پروانه عملیات، شخصاً صلاحیت لازم برای قبول مسئولیت فنی معدن را داشته باشد، می‌تواند مسئولیت فنی معدن را طبق مفاد این شرح شغل به‌عهده گیرد.

 

شرایط اشتغال

مسئول فنی توسط دارنده پروانه بهره‌برداری، یا شخص حقیقی یا حقوقی جانشین وی، انتخاب و استخدام می‌شود. انجام وظیفه مسئول فنی معدن در مدت اشتغال، به‌صورت تمام وقت است. موارد استثنا توسط وزارت صمت تعیین و ابلاغ می‌شود.

 

نحوه ارجاع کار به مسئول فنی

پذیرش کار در چهارچوب صلاحیت فنی و ظرفیت اشتغال دارنده پروانه اشتغال است. لذا دارنده پروانه اشتغال مکلف است قبل از پذیرش کار یا انعقاد قرارداد، از سازمان استانی که عضو آن است استعلام و گواهی تأیید صلاحیت و ظرفیت اشتغال باقی‌مانده خود را به کارفرما ارائه نماید. تصویر پروانه اشتغال و گواهی سازمان نظام مهندسی استان جزو مدارک استخدامی مسئول فنی معدن است.

 

دارنده پروانه بهره برداری چگونه می تواند مسئول فنی را به کار گیرد؟

دارنده پروانه بهره‌برداری طبق ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن موظف است مسئول فنی را به سازمان صمت استان معرفی کند و مدت و شرایط استخدام وی را اطلاع دهد و سازمان صمت استان نیز مراتب را عیناً به اطلاع سازمان نظام مهندسی معدن استان می‌رساند.

درصورت ادامه اشتغال مسئول فنی، بیش از یک سال، لازم است هر سال مراحل فوق تکرار شود.

 

چنانچه دارنده پروانه اشتغال عضو سازمان استان محل اشتغال نباشد چه باید کرد؟

سازمان نظام مهندسی معدن استان موظف است مراتب را به سازمان استان مربوط گزارش کند. دارنده پروانه اشتغال نیزمکلف است مراتب استخدام خود به‌عنوان مسئول فنی و مشخصات محل اشتغال را  به سازمان نظام مهندسی معدن استانی که عضو آن است اطلاع دهد تا در پرونده وی درج شود. درصورتیکه مدت اشتغال در استان دیگر بیشتر از 6 ماه باشد باید به استان محل اشتغال انتقال یابد.

مسئول فنی معدن نمی‌تواند بطور هم‌زمان شغل تمام‌وقت دیگری داشته باشد. به‌همین دلیل اشتغال هم‌زمان هر فرد به‌عنوان مسئول فنی در دو معدن، غیرممکن است، مگر در موارد استثنا که توسط وزارت صمت تعیین می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *