وبلاگ

به روز با آخرین اخبار نگه دارید

آشنایی با شغل مسئول فنی عمليات اكتشاف

 

مسئول فنی اکتشاف بالاترین مقام مسئول در امور فنی عملیات اکتشافی تحت سرپرستی خود بوده و برخی از مهمترین مسئولیت‌های وی عبارتند از:

– کامل بودن عملیات اکتشافی و مطابقت با طرح.

– رعایت دقت لازم در انجام عملیات اکتشافی.

– تعهدات دارنده پروانه اکتشاف در موردحسن اجرای قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن در امور فنی.

– حفظ محرمانگی اطلاعات، جز در مواردي كه از نظر ايمني خطرساز باشد یا توسط مقامات ذیصلاح قانونی خواسته شود.

– رعایت اصول و مقررات فنی و مهندسی و استانداردهای متداول.

– نظارت بر ایمنی، بهداشت و محیط زیست

– استفاده مطلوب از منابع (مالی، تجهیزات و ماشین‌آلات، نيروي انساني، مواد اولیه و … ) در امور فنی.

– تلاش برای شناسایی سایر مواد معدنی در محدوده پروانه اکتشافی در حد امکان و ارائه گزارش مربوط.

 

اختیارات

مسئول فنی اکتشاف برای اجرای مسئولیت‌های خود، در چهارچوب طرح مصوب و ضوابط فنی و حرفه‌ای و مقررات مؤسسه متبوع دارای اختیار کامل است. چنانچه مقام مافوق وی یا دارنده پروانه اکتشاف بر کاهش اختیارات او اصرار ورزد یا دستوری برخلاف مقررات و ضوابط فنی و حرفه‌ای صادر کند، مسئول فنی اکتشاف می‌تواند ابتدا کتباً به وی متذکر شده و درصورت عدم توجه، مراتب را به سازمان صمت و سازمان نظام مهندسی معدن استان کتباً گزارش کند و دراینصورت آن بخش از مسئولیت وی که براثر کاهش اختیارات یا صدور دستور مغایر با مقررات، قابل اجرا نبوده، به تشخیص سازمان نظام مهندسی معدن استان (طبق دستورالعمل‌هایی که متعاقباً ابلاغ می‌شود)، از وی ساقط خواهد شد.

 

آیا واگذاری اختیارات امکان پذیر است؟

مسئول فنی اکتشاف می‌تواند با موافقت مقام مافوق خود یا دارنده پروانه اکتشاف، بعضی یا تمامی اختیارات و یا وظایف خود را به شخص یا اشخاص دیگر واگذار کند، یا از بین کارکنان ذیصلاح تحت سرپرستی در مواقع لازم برای خود جانشینی تعیین کند، اما در هرحال کلیه مسئولیت‌ها همچنان بر عهده او است.

 

صلاحیت فنی

مسئول فنی اکتشاف باید دارای پروانه اشتغال در رسته پی‌جویی و اکتشاف و در یکی از زمینه‌های طراحی، نظارت یا اجرا و با بزرگترین پایه پروانه اشتغال حداقل ارشد، 1، 2 و3 به ترتیب برای طرح‌های اکتشافی درجه 1، 2، 3 و4 باشد. موارد استثنا توسط وزارت صمت تعیین می‌شود.

با استناد به تبصره ماده 66 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، در مواردی که دارنده پروانه عملیات، شخصاً صلاحیت لازم برای قبول مسئولیت‌فنی‌اکتشاف را داشته باشد، می‌تواند مسئولیت فنی اکتشاف را طبق مفاد این شرح شغل به‌عهده گیرد.

 

شرایط اشتغال

مسئول فنی اکتشاف توسط دارنده پروانه اکتشاف، یا شخص حقیقی یا حقوقی جانشین وی، انتخاب و مشغول به‌کار می‌شود.

طریقه استخدام مسئول فنی اکتشاف، طبق یکی از روش‌های معمول در کشور و یا در قالب قراردادی با مدت معین است. مدت قرارداد نباید کمتر از مدت پیش‌بینی شده انجام عملیات در طرح باشد و برنامه زمانی اشتغال مسئول فنی برحسب نوع و حجم عملیات طبق طرح تعیین می‌شود. چگونگی جبران خسارت هر یک از طرفین، چنانچه انجام عملیات طبق برنامه پیش‌بینی شده و مطابق با مفاد قرارداد، به‌علت قصور طرف مقابل، انجام نشود، در قرارداد قابل تعیین است.

 

نحوه ارجاع کار به مسئول فنی

پذیرش کار در چهارچوب صلاحیت فنی و ظرفیت اشتغال دارنده پروانه اشتغال است. لذا دارنده پروانه اشتغال مکلف است قبل از پذیرش کار یا انعقاد قرارداد ، از سازمان استانی که عضو آن است استعلام و گواهی تأیید صلاحیت و ظرفیت اشتغال باقی‌مانده خود را به کارفرما ارائه نماید. تصویر پروانه اشتغال و گواهی سازمان نظام مهندسی استان جزو مدارک اشتغال به‌کار مسئول فنی اکتشاف است.

 

دارنده پروانه اکتشاف چگونه می تواند مسئول فنی را به کار گیرد؟

دارنده پروانه اکتشاف طبق ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن موظف است مسئول فنی اکتشاف را به سازمان صمت استان معرفی کند و مدت و شرایط اشتغال وی را اطلاع دهد و سازمان صمت استان نیز مراتب را عیناً به سازمان نظام مهندسی معدن استان اطلاع می‌دهد.

درصورت ادامه اشتغال مسئول فنی اکتشاف، بیش از یک سال، لازم است هر سال مراحل فوق تکرار شود.

اشتغال هر فرد به‌عنوان مسئول فنی اکتشاف بطور هم‌زمان در دو طرح اکتشاف تفصیلی، غیرممکن است. اما برای سایر مراحل اکتشافی پذیرش مسئولیت حداکثر 2 طرح اکتشافی بطور هم‌زمان، با توجه به ظرفیت اشتغال بلامانع است. در هر حال مسئول فنی اکتشاف می‌تواند از ظرفیت اشتغال سالانه باقی‌مانده خود، طبق مقررات مؤسسه متبوع و با موافقت سازمان نظام مهندسی معدن استان، برای انجام کارهای حرفه‌ای دیگر نیز استفاده کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *