برچسب: مسئول فنی عملیات اکتشاف

آشنایی با شغل مسئول فنی عمليات اكتشاف

  مسئول فنی اکتشاف بالاترین مقام مسئول در امور فنی عملیات اکتشافی تحت سرپرستی خود بوده و برخی از مهمترین مسئولیت‌های وی عبارتند از: – کامل بودن عملیات اکتشافی و مطابقت با طرح. – رعایت دقت لازم در انجام عملیات اکتشافی. – تعهدات دارنده پروانه اکتشاف در موردحسن اجرای قانون معادن و آیین‌نامه […]

اطلاعات بیشتر