برچسب: آدرس و شماره تماس خانه صنعت

آدرس و شماره تماس خانه صنعت، معدن و تجارت

آدرس و شماره تماس خانه صنعت، معدن و تجارت استان ها

خانه صنعت و معدن و تجارت استان ها استان نشانی   اطلاعات تماس آذربایجان شرقی تبریز : ششگلان ـ کوچه داش دربند ـ سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان شرقی      ک پ :۵۱۳۶۷۳۵۹۹۳ <info@tabrizhim.com>; -۳۵۲۶۰۱۷۹–۳۵۲۶۰۲۰۰   ۰۴۱ آذربایجان غربی ارومیه :    خیابان ارشاد –  سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان […]

اطلاعات بیشتر