فروشگاه

مهندس حسین کافی

از ۱۲۰,۰۰۰ تومان

کارشناس مهندسی مواد-سرامیک

شناسايی و انتخاب مواد اوليه كاربردی درصنعت كاشی و سراميک

بيش از 15 سال فعاليت مستمر در حوزه صنعت و حضور در پروژه های نسوزكاری صنايع  فولاد و سيمان

طراحي و توليد و نصب انواع  فرآورده های نسوز مصرفی در صنايع آهن و فولاد، سيمان، نفت و گاز و پتروشيمی، آلومينيوم و مس

توضیحات مشاور

کارشناس مهندسی مواد-سرامیک

شناسايی و انتخاب مواد اوليه كاربردی درصنعت كاشی و سراميک

بيش از 15 سال فعاليت مستمر در حوزه صنعت و حضور در پروژه های نسوزكاری صنايع  فولاد و سيمان

طراحي و توليد و نصب انواع  فرآورده های نسوز مصرفی در صنايع آهن و فولاد، سيمان، نفت و گاز و پتروشيمی، آلومينيوم و مس