فروشگاه

رضا راعی

از ۱۲۰,۰۰۰ تومان

تخصص ها:
– مدیریت منابع آب
– بازیابی آب
– محیط زیست

توضیحات مشاور

سوابق اجرایی:

– مدیر حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای یزد
– مدیر کل آمار و اطلاعات و IT شرکت مدیریت منابع آب ایران
– مدیر کل فناوری اطلاعات وزارت نیرو
– عضو شورای عالی کاربران GIS ایران
– عضو تیم طراح SID کشور
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای یزد
-17 سال سابقه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته مهندسی آب
– مدیر کل دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران