فرآوری

مهندستان با تکیه بر تخصص و تجربه متخصصان خود و بهره مندی از دانش روز و تکنولوژی های نوین و همچنین با همکاری مشاوران نخبه دانشگاهی و صنعتی، توانمندی خود را در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی مطالعات آزمایشگاهی، طراحی پلنت های صنعتی و نظارت بر ساخت و اجرای کارخانجات فرآوری به شرح ذیر ارائه می نماید:

 

 • طراحی و تهیه نمونه معرف جهت مطالعات تست های تکنولوژیکی و متالورژیکی
 • طراحی و انجام کامل مطالعات آزمایشگاهی مواد معدنی فلزی و غیر فلزی
 • طراحی مدارهای خردایش و انجام آزمایش های مربوطه
 • مطالعات و طراحی واحدهای پرعیار سازی کانسنگ های آهن با روش های ثقلی، مغناطیسی و فلوتاسیون
 • مطالعات آبگیری پلنت های صنعتی
 • مطالعات آزمایشگاهی، انجام تست های پایلوت و طراحی های صنعتی واحدهای ثقلی و فلوتاسیون
 • مطالعات آزمایشگاهی، انجام تست های پایلوت و طراحی های صنعتی واحدهای لیچینگ
 • طراحی و انجام مطالعات بیولیچینگ در مقیاس آزمایشگاهی بر روی کانسنگ های سولفیدی مستعد
 • مطالعات مرتبط با طراحی مدارهای فرآوری، اصلاح خطوط و تهیه فلوشیت کارخانه های فرآوری
 • انجام مطالعات R&D در زمینه بهینه سازی خطوط فرآوری مواد معدنی پلنت های صنعتی
 • انجام مطالعات مهندسی پایه و تفضیلی برروی فلوشیت های تهیه شده از مطالعات فرآوری
 • نظارت بر ساخت کارخانجات خردایش، لیچینگ و فلوتاسیون