طراحی، نظارت بر معدن و انجام مطالعات برنامه ریزی تولید

متخصصان ما با اعمال پارامترهای فنی و اقتصادی و نیز در نظر گرفتن الزامات و محدودیت‌های قانونی، حقوقی و زیست محیطی و . . .، اقدام به تعیین و طراحی محدوده بهینه معدنکاری، برنامه ریزی تولید و تهیه طرح‌های استخراجی معدن می‌نمایند. اهم فعالیت‌ها عبارتند از:

 • تحلیل و اعتبارسنجی پارامترهای فنی و اقتصادی پیش نیاز مطالعات
 • ساخت مدل بلوکی اقتصادی و برآورد عیار حد اقتصادی معدن
 • تعیین محدوده بهینه معدنکاری
 • طراحی محدوده نهایی معدنکاری
 • تهیه طرح‌های آماده سازی و ایجاد فضاهای دسترسی
 • برنامه ریزی تولید بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت معدن
 • تهیه طرح‌های استخراجی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت
 • طراحی دامپ‌های باطله و دپوهای ماده معدنی
 • طراحی الگوهای آتشباری و برآورد ملزومات مصرفی
 • تعیین و طراحی سیستم حمل مواد در معدن
 • برآورد ناوگان ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز معدن
 • انجام مطالعات رفت و برگشتی با هدف دستیابی به گزینه بهینه معدنکاری
 • برآورد نیروی انسانی و ارائه چارت سازمانی معدن به تناسب نوع عملیات معدنکاری
 • برآورد زیرساخت‌های مورد نیاز معدن
 • ارائه راهکارهای کاهش هزینه و افزایش بهره وری در عملیات معدنکاری
 • ارائه برنامه‌های توسعه‌ای متناسب با پتانسیل‌های فنی و اقتصادی پروژه